BIOMASSAT

Maaluokka 2015, ha

Metsämaa
Kitumaa
Joutomaa

Maaluokka FAO:n FRA-määritelmän mukaan 2015, ha

Metsä
Muu puustoinen maa
Muu maa
Muu maa, puita kasvava muu maa

Kasvupaikan päätyyppi 2015, ha

Kivennäismaa
Korpi
Räme
Avosuo

Kasvupaikka 2015, ha

Lehto (tai vastaava suo = tvs)
Lehtomainen kangas (tvs)
Tuore kangas (tvs)
Kuivahko kangas (tvs)
Kuiva kangas (tvs)
Karukkokangas (tvs)
Kalliomaa, hietikko tai vesijättömaa
Lakimetsä tai tunturi

Pellon käyttö 2021, ha

Käytössä oleva maatalousmaa

Metsäbiomassat 2015, t

Mänty Kuusi Lehtipuut
Elävät oksat
Hukkapuuosa
Juuret, d > 1 cm
Kanto
Kuolleet oksat
Kuorellinen runkopuu
Neulaset / Lehvästö

Peltobiomassat, t/a

Viljelykasvit 2021
Syysvehnä
Kevätvehnä
Kevätruis
Ruis
Muu ohra
Mallasohra
Kaura
Seosvilja
Vihantavilja
Herne
Härkäpapu
Peruna
Sokerijuurikas
Rypsi
Rapsi
Öljypellava
Ruokohelpi
Kumina
Laidunsato
Säilörehunurmet
Kuivaheinänurmet
Tuorerehunurmet
Nurmikasvien siemensato
Marja- ja puutarhakasvit 2018
Tarhaherne
Kerivät kaalit
Muut kaalit
Porkkana
Puna- ja keltajuurikas
Muut juurekset
Ruokasipuli
Avomaankurkku
Salaatti (avomaa)
Hedelmät
Herukat ja karviainen
Vadelma
Mansikka

Pienpuu, 2026-2035, m³/a

Harvennusten energiapuu, kuitupuuta pienempi
Harvennusten energiapuu

Latvusmassa, 2026-2035, m³/a

Mänty Kuusi Lehtipuut
Suurin ylläpidettävissä oleva aines- ja energiapuun hakkuukertymä

Kannot, 2026-2035, m³/a

Mänty Kuusi Lehtipuut
Suurin ylläpidettävissä oleva aines- ja energiapuun hakkuukertymä

Yhdyskuntien biohajoava jäte 2020, t/a

Yhdyskuntien biojäte
Yhdyskuntien muu biohajoava jäte

Elintarvikejäte ja ruokahävikki Vantaalla, tapaustutkimus 2022, t/a

Alkutuotannon elintarvikejäte Vantaalla
Elintarviketeollisuuden elintarvikejäte Vantaalla
Vähittäis- ja tukkukaupan elintarvikejäte Vantaalla
Ravitsemispalveluiden elintarvikejäte Vantaalla
Kotitalouksien elintarvikejäte Vantaalla

Eläin- ja kasviperäinen jäte 2020, t/a

020101 Alkutuotannon pesu- ja puhdistuslietteet, yritystoiminnasta
020102 Alkutuotannon eläinkudosjätteet, yritystoiminnasta
020103 Alkutuotannon kasvijätteet, yritystoiminnasta
020107 Metsätalouden jätteet, yritystoiminnasta
020199 Alkutuotannon muut jätteet, yritystoiminnasta
020201 Lihatuotteiden tuotannon pesu- ja puhdistuslietteet, yritystoiminnasta
020202 Liha- ja kalatuotteiden tuotannon eläinkudosjätteet, yritystoiminnasta
020203 Liha- ja kalatuotteiden tuotannon käyttöön soveltumattomat aineet, yritystoiminnasta
020299 Lihatuotteiden tuotannon muut jätteet, yritystoiminnasta
020301 Kasvistuotteiden valmistuksen erilaiset lietteet, yritystoiminnasta
020303 Kasvistuotteiden valmistuksen liuotinuuton jätteet, yritystoiminnasta
020304 Kasvistuotteiden valmistuksen käyttöön soveltumattomat aineet, yritystoiminnasta
020399 Kasvistuotteiden valmistuksen muut jätteet, yritystoiminnasta
020499 Sokerinjalostuksen muut jätteet, yritystoiminnasta
020501 Meijerituotteiden valmistuksen käyttöön soveltumattomat aineet, yritystoiminnasta
020599 Maidonjalostuksen muut jätteet, yritystoiminnasta
020601 Leipomotuotteiden ja makeisten valmistuksen käyttöön soveltumattomat aineet, yritystoiminnasta
020602 Leipomotuotteiden ja makeisten valmistuksen säilöntäainejätteet, yritystoiminnasta
020701 Juomien valmistuksen raaka-aineiden käsittelyn jätteet, yritystoiminnasta
020702 Juomien valmistuksen tislausjätteet, yritystoiminnasta
020704 Juomien valmistuksen käyttöön soveltumattomat aineet, yritystoiminnasta
200108 Keittiö- ja ruokalajätteet, yritystoiminnasta
200125 Ruokaöljyt ja ravintorasvat, yritystoiminnasta
200201 Puutarha- ja puistojätteet, yritystoiminnasta
200302 Torikaupan jätteet, yritystoiminnasta

Liete 2020, t/a

020204 Lihatuotteiden tuotannon jätevesilietteet, yritystoiminnasta
020305 Kasvistuotteiden valmistuksen jätevesilietteet, yritystoiminnasta
020403 Sokerinjalostuksen jätevesilietteet, yritystoiminnasta
020502 Maidonjalostusteollisuuden jätevesilietteet, yritystoiminnasta
020603 Leipomotuotteiden ja makeisten valmistuksen jätevesilietteet, yritystoiminnasta
020705 Juomien valmistuksen jätevesilietteet, yritystoiminnasta
030305 Keräyspaperin siistauslietteet, yritystoiminnasta
030311 Massa- ja paperiteollisuuden jätevesilietteet lukuunottamatta kuitujätteitä sekä kuitu-, täyteaine- ja päällystysainelietteitä, yritystoiminnasta
190603 Yhdyskuntajätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvä neste, yritystoiminnasta
190604 Yhdyskuntajätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvä liete, yritystoiminnasta
190605 Eläin- ja kasvijätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvä neste, yritystoiminnasta
190606 Eläin- ja kasvijätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvä liete, yritystoiminnasta
190805 Asumisjätevesien käsittelyssä syntyvät lietteet, yritystoiminnasta
190805A Asumisjätevesien käsittelyn ei stabiloitu liete, yritystoiminnasta
190805B Asumisjätevesien käsittelyn lahotettu liete, yritystoiminnasta
190805C Asumisjätevesien käsittelyn mädätetty liete, yritystoiminnasta
190805D Asumisjätevesien käsittelyn kalkkistabiloitu liete, yritystoiminnasta
190805E Asumisjätevesien käsittelyn termisesti käsitelty liete, yritystoiminnasta
190805F Asumisjätevesien käsittelyssä syntyvät lietteet, yritystoiminnasta
190805G Kompostoitu asumisjätevesien käsittelyssä muodostunut liete, yritystoiminnasta
190812 Teollisuuden jätevesien biologisen käsittelyn vaarattomat lietteet, yritystoiminnasta
190902 Veden valmistuksen selkeytyslietteet, yritystoiminnasta
200304 Sakokaivolietteet, yritystoiminnasta
200306 Viemäreiden puhdistuksessa syntyvät jätteet, yritystoiminnasta

Paperi- ja pahvijäte 2020, t/a

150101 Paperi- ja kartonkipakkaukset, yritystoiminnasta
191201 Jätteiden mekaanisen käsittelyn paperi- ja kartonkijätteet, yritystoiminnasta
200101 Yhdyskuntajätteen paperi ja kartonki, yritystoiminnasta

Puujäte 2020, t/a

030101 Puutuoteteollisuuden kuori- ja korkkijätteet, yritystoiminnasta
030105 Puutuoteteollisuuden vaarattomat sahajauho, lastut, palaset ja puupohjaiset levyt, yritystoiminnasta
030301 Massa- ja paperiteollisuuden kuori- ja puujätteet, yritystoiminnasta
150103 Puupakkaukset, yritystoiminnasta
170201 Rakentamisessa ja purkamisessa syntyvä puujäte, yritystoiminnasta
191207 Jätteiden mekaanisen käsittelyn vaaraton puujäte, yritystoiminnasta
200138 Yhdyskuntajätteen vaaraton puujäte, yritystoiminnasta

Yhdyskuntien sekajäte 2020, t/a

200301 Sekalaiset yhdyskuntajätteet, yritystoiminnasta
200399 Yhdyskuntajätteet, joita ei ole mainittu muualla, yritystoiminnasta

Eläin- ja kasviperäinen jäte 2020, t/a

200108 Keittiö- ja ruokalajätteet, jätteenkäsittelystä
200201 Puutarha- ja puistojätteet, jätteenkäsittelystä

Liete 2020, t/a

030311 Massa- ja paperiteollisuuden jätevesilietteet lukuunottamatta kuitujätteitä sekä kuitu-, täyteaine- ja päällystysainelietteitä, jätteenkäsittelystä
190604 Yhdyskuntajätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvä liete, jätteenkäsittelystä
190606 Eläin- ja kasvijätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvä liete, jätteenkäsittelystä
190805 Asumisjätevesien käsittelyssä syntyvät lietteet, jätteenkäsittelystä
190805G Kompostoitu asumisjätevesien käsittelyssä muodostunut liete, jätteenkäsittelystä

Paperi- ja pahvijäte 2020, t/a

191201 Jätteiden mekaanisen käsittelyn paperi- ja kartonkijätteet, jätteenkäsittelystä
200101 Yhdyskuntajätteen paperi ja kartonki, jätteenkäsittelystä

Puujäte 2020, t/a

030101 Puutuoteteollisuuden kuori- ja korkkijätteet, jätteenkäsittelystä
150103 Puupakkaukset, jätteenkäsittelystä
191207 Jätteiden mekaanisen käsittelyn vaaraton puujäte, jätteenkäsittelystä
200138 Yhdyskuntajätteen vaaraton puujäte, jätteenkäsittelystä

Yhdyskuntien sekajäte 2020, t/a

200301 Sekalaiset yhdyskuntajätteet, jätteenkäsittelystä

Tuhkat 2017, t/a

100101 Pohjatuhka, kuona ja kattilatuhka
100102 Hiilen poltossa syntyvä lentotuhka
100103 Turpeen ja käsittelemättömän puun polton lentotuhka
100115 Rinnakkaispolton pohjatuhka, kuona ja kattilatuhka
100117 Rinnakkaispolton lentotuhka

Peltokasvien sivuvirrat 2021, t(k-a)/a

Olki
Valkuaiskasvien varret
Perunan varret
Sokerijuurikkaan naatti
Viherlannoitusnurmien mahdollinen alkusato
Nurmen siemenen olki
Kesantonurmi
Suojavyöhykenurmi
Öljykasvien korsi

Lanta eläinsuojasta 2020, t/a

Lietelanta Kuivalanta Virtsa
Lypsykarja
Lihakarja
Emakot ja porsaat
Lihasiat
Munituskanat
Broilerit, kalkkunat ja muu siipikarja
Lampaat ja vuohet
Hevoset ja ponit (2018)
Turkiseläimet

Lanta varastosta 2020, t/a

Lietelanta Kuivalanta Virtsa
Lypsykarja
Lihakarja
Emakot ja porsaat
Lihasiat
Munituskanat
Broilerit, kalkkunat ja muu siipikarja
Lampaat ja vuohet
Hevoset ja ponit (2018)
Turkiseläimet

Metsäbiomassat 2015, t

Mänty Kuusi Lehtipuut
Elävät oksat
Hukkapuuosa
Juuret, d > 1 cm
Kanto
Kuolleet oksat
Kuorellinen runkopuu
Neulaset / Lehvästö

Maaluokka 2015, ha

Metsämaa
Kitumaa
Joutomaa

Maaluokka FAO:n FRA-määritelmän mukaan 2015, ha

Metsä
Muu puustoinen maa
Muu maa
Muu maa, puita kasvava muu maa

Kasvupaikan päätyyppi 2015, ha

Kivennäismaa
Korpi
Räme
Avosuo

Kasvupaikka 2015, ha

Lehto (tai vastaava suo = tvs)
Lehtomainen kangas (tvs)
Tuore kangas (tvs)
Kuivahko kangas (tvs)
Kuiva kangas (tvs)
Karukkokangas (tvs)
Kalliomaa, hietikko tai vesijättömaa
Lakimetsä tai tunturi

Pienpuu, 2026-2035, m³/a

Harvennusten energiapuu, kuitupuuta pienempi
Harvennusten energiapuu

Latvusmassa, 2026-2035, m³/a

Mänty Kuusi Lehtipuut
Suurin ylläpidettävissä oleva aines- ja energiapuun hakkuukertymä

Kannot, 2026-2035, m³/a

Mänty Kuusi Lehtipuut
Suurin ylläpidettävissä oleva aines- ja energiapuun hakkuukertymä

Pellon käyttö 2021, ha

Käytössä oleva maatalousmaa

Peltobiomassat, t/a

Viljelykasvit 2021
Syysvehnä
Kevätvehnä
Kevätruis
Ruis
Muu ohra
Mallasohra
Kaura
Seosvilja
Vihantavilja
Herne
Härkäpapu
Peruna
Sokerijuurikas
Rypsi
Rapsi
Öljypellava
Ruokohelpi
Kumina
Laidunsato
Säilörehunurmet
Kuivaheinänurmet
Tuorerehunurmet
Nurmikasvien siemensato
Marja- ja puutarhakasvit 2018
Tarhaherne
Kerivät kaalit
Muut kaalit
Porkkana
Puna- ja keltajuurikas
Muut juurekset
Ruokasipuli
Avomaankurkku
Salaatti (avomaa)
Hedelmät
Herukat ja karviainen
Vadelma
Mansikka

Peltokasvien sivuvirrat 2021, t(k-a)/a

Olki
Valkuaiskasvien varret
Perunan varret
Sokerijuurikkaan naatti
Viherlannoitusnurmien mahdollinen alkusato
Nurmen siemenen olki
Kesantonurmi
Suojavyöhykenurmi
Öljykasvien korsi

Lanta eläinsuojasta 2020, t/a

Lietelanta Kuivalanta Virtsa
Lypsykarja
Lihakarja
Emakot ja porsaat
Lihasiat
Munituskanat
Broilerit, kalkkunat ja muu siipikarja
Lampaat ja vuohet
Hevoset ja ponit (2018)
Turkiseläimet

Lanta varastosta 2020, t/a

Lietelanta Kuivalanta Virtsa
Lypsykarja
Lihakarja
Emakot ja porsaat
Lihasiat
Munituskanat
Broilerit, kalkkunat ja muu siipikarja
Lampaat ja vuohet
Hevoset ja ponit (2018)
Turkiseläimet

Yhdyskuntien biohajoava jäte 2020, t/a

Yhdyskuntien biojäte
Yhdyskuntien muu biohajoava jäte

Eläin- ja kasviperäinen jäte 2020, t/a

020101 Alkutuotannon pesu- ja puhdistuslietteet, yritystoiminnasta
020102 Alkutuotannon eläinkudosjätteet, yritystoiminnasta
020103 Alkutuotannon kasvijätteet, yritystoiminnasta
020107 Metsätalouden jätteet, yritystoiminnasta
020199 Alkutuotannon muut jätteet, yritystoiminnasta
020201 Lihatuotteiden tuotannon pesu- ja puhdistuslietteet, yritystoiminnasta
020202 Liha- ja kalatuotteiden tuotannon eläinkudosjätteet, yritystoiminnasta
020203 Liha- ja kalatuotteiden tuotannon käyttöön soveltumattomat aineet, yritystoiminnasta
020299 Lihatuotteiden tuotannon muut jätteet, yritystoiminnasta
020301 Kasvistuotteiden valmistuksen erilaiset lietteet, yritystoiminnasta
020303 Kasvistuotteiden valmistuksen liuotinuuton jätteet, yritystoiminnasta
020304 Kasvistuotteiden valmistuksen käyttöön soveltumattomat aineet, yritystoiminnasta
020399 Kasvistuotteiden valmistuksen muut jätteet, yritystoiminnasta
020499 Sokerinjalostuksen muut jätteet, yritystoiminnasta
020501 Meijerituotteiden valmistuksen käyttöön soveltumattomat aineet, yritystoiminnasta
020599 Maidonjalostuksen muut jätteet, yritystoiminnasta
020601 Leipomotuotteiden ja makeisten valmistuksen käyttöön soveltumattomat aineet, yritystoiminnasta
020602 Leipomotuotteiden ja makeisten valmistuksen säilöntäainejätteet, yritystoiminnasta
020701 Juomien valmistuksen raaka-aineiden käsittelyn jätteet, yritystoiminnasta
020702 Juomien valmistuksen tislausjätteet, yritystoiminnasta
020704 Juomien valmistuksen käyttöön soveltumattomat aineet, yritystoiminnasta
200108 Keittiö- ja ruokalajätteet, yritystoiminnasta
200125 Ruokaöljyt ja ravintorasvat, yritystoiminnasta
200201 Puutarha- ja puistojätteet, yritystoiminnasta
200302 Torikaupan jätteet, yritystoiminnasta

Liete 2020, t/a

020204 Lihatuotteiden tuotannon jätevesilietteet, yritystoiminnasta
020305 Kasvistuotteiden valmistuksen jätevesilietteet, yritystoiminnasta
020403 Sokerinjalostuksen jätevesilietteet, yritystoiminnasta
020502 Maidonjalostusteollisuuden jätevesilietteet, yritystoiminnasta
020603 Leipomotuotteiden ja makeisten valmistuksen jätevesilietteet, yritystoiminnasta
020705 Juomien valmistuksen jätevesilietteet, yritystoiminnasta
030305 Keräyspaperin siistauslietteet, yritystoiminnasta
030311 Massa- ja paperiteollisuuden jätevesilietteet lukuunottamatta kuitujätteitä sekä kuitu-, täyteaine- ja päällystysainelietteitä, yritystoiminnasta
190603 Yhdyskuntajätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvä neste, yritystoiminnasta
190604 Yhdyskuntajätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvä liete, yritystoiminnasta
190605 Eläin- ja kasvijätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvä neste, yritystoiminnasta
190606 Eläin- ja kasvijätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvä liete, yritystoiminnasta
190805 Asumisjätevesien käsittelyssä syntyvät lietteet, yritystoiminnasta
190805A Asumisjätevesien käsittelyn ei stabiloitu liete, yritystoiminnasta
190805B Asumisjätevesien käsittelyn lahotettu liete, yritystoiminnasta
190805C Asumisjätevesien käsittelyn mädätetty liete, yritystoiminnasta
190805D Asumisjätevesien käsittelyn kalkkistabiloitu liete, yritystoiminnasta
190805E Asumisjätevesien käsittelyn termisesti käsitelty liete, yritystoiminnasta
190805F Asumisjätevesien käsittelyssä syntyvät lietteet, yritystoiminnasta
190805G Kompostoitu asumisjätevesien käsittelyssä muodostunut liete, yritystoiminnasta
190812 Teollisuuden jätevesien biologisen käsittelyn vaarattomat lietteet, yritystoiminnasta
190902 Veden valmistuksen selkeytyslietteet, yritystoiminnasta
200304 Sakokaivolietteet, yritystoiminnasta
200306 Viemäreiden puhdistuksessa syntyvät jätteet, yritystoiminnasta

Paperi- ja pahvijäte 2020, t/a

150101 Paperi- ja kartonkipakkaukset, yritystoiminnasta
191201 Jätteiden mekaanisen käsittelyn paperi- ja kartonkijätteet, yritystoiminnasta
200101 Yhdyskuntajätteen paperi ja kartonki, yritystoiminnasta

Puujäte 2020, t/a

030101 Puutuoteteollisuuden kuori- ja korkkijätteet, yritystoiminnasta
030105 Puutuoteteollisuuden vaarattomat sahajauho, lastut, palaset ja puupohjaiset levyt, yritystoiminnasta
030301 Massa- ja paperiteollisuuden kuori- ja puujätteet, yritystoiminnasta
150103 Puupakkaukset, yritystoiminnasta
170201 Rakentamisessa ja purkamisessa syntyvä puujäte, yritystoiminnasta
191207 Jätteiden mekaanisen käsittelyn vaaraton puujäte, yritystoiminnasta
200138 Yhdyskuntajätteen vaaraton puujäte, yritystoiminnasta

Yhdyskuntien sekajäte 2020, t/a

200301 Sekalaiset yhdyskuntajätteet, yritystoiminnasta
200399 Yhdyskuntajätteet, joita ei ole mainittu muualla, yritystoiminnasta

Eläin- ja kasviperäinen jäte 2020, t/a

200108 Keittiö- ja ruokalajätteet, jätteenkäsittelystä
200201 Puutarha- ja puistojätteet, jätteenkäsittelystä

Liete 2020, t/a

030311 Massa- ja paperiteollisuuden jätevesilietteet lukuunottamatta kuitujätteitä sekä kuitu-, täyteaine- ja päällystysainelietteitä, jätteenkäsittelystä
190604 Yhdyskuntajätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvä liete, jätteenkäsittelystä
190606 Eläin- ja kasvijätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvä liete, jätteenkäsittelystä
190805 Asumisjätevesien käsittelyssä syntyvät lietteet, jätteenkäsittelystä
190805G Kompostoitu asumisjätevesien käsittelyssä muodostunut liete, jätteenkäsittelystä

Paperi- ja pahvijäte 2020, t/a

191201 Jätteiden mekaanisen käsittelyn paperi- ja kartonkijätteet, jätteenkäsittelystä
200101 Yhdyskuntajätteen paperi ja kartonki, jätteenkäsittelystä

Puujäte 2020, t/a

030101 Puutuoteteollisuuden kuori- ja korkkijätteet, jätteenkäsittelystä
150103 Puupakkaukset, jätteenkäsittelystä
191207 Jätteiden mekaanisen käsittelyn vaaraton puujäte, jätteenkäsittelystä
200138 Yhdyskuntajätteen vaaraton puujäte, jätteenkäsittelystä

Yhdyskuntien sekajäte 2020, t/a

200301 Sekalaiset yhdyskuntajätteet, jätteenkäsittelystä

Tuhkat 2017, t/a

100101 Pohjatuhka, kuona ja kattilatuhka
100102 Hiilen poltossa syntyvä lentotuhka
100103 Turpeen ja käsittelemättömän puun polton lentotuhka
100115 Rinnakkaispolton pohjatuhka, kuona ja kattilatuhka
100117 Rinnakkaispolton lentotuhka
N P
020101   Alkutuotannon pesu- ja puhdistuslietteet, yritystoiminnasta
020103   Alkutuotannon kasvijätteet, yritystoiminnasta
020201   Lihatuotteiden tuotannon pesu- ja puhdistuslietteet, yritystoiminnasta
020301   Kasvistuotteiden valmistuksen erilaiset lietteet, yritystoiminnasta
020303   Kasvistuotteiden valmistuksen liuotinuuton jätteet, yritystoiminnasta
020304   Kasvistuotteiden valmistuksen käyttöön soveltumattomat aineet, yritystoiminnasta
020399   Kasvistuotteiden valmistuksen muut jätteet, yritystoiminnasta
020499   Sokerinjalostuksen muut jätteet, yritystoiminnasta
020501   Meijerituotteiden valmistuksen käyttöön soveltumattomat aineet, yritystoiminnasta
020599   Maidonjalostuksen muut jätteet, yritystoiminnasta
020701   Juomien valmistuksen raaka-aineiden käsittelyn jätteet, yritystoiminnasta
020702   Juomien valmistuksen tislausjätteet, yritystoiminnasta
020704   Juomien valmistuksen käyttöön soveltumattomat aineet, yritystoiminnasta
020705   Juomien valmistuksen jätevesilietteet, yritystoiminnasta
200108   Keittiö- ja ruokalajätteet, yritystoiminnasta
200302   Torikaupan jätteet, yritystoiminnasta
020305   Kasvistuotteiden valmistuksen jätevesilietteet, yritystoiminnasta
020403   Sokerinjalostuksen jätevesilietteet, yritystoiminnasta
020204   Lihatuotteiden tuotannon jätevesilietteet, yritystoiminnasta
020502   Maidonjalostusteollisuuden jätevesilietteet, yritystoiminnasta
Olki
Kesantonurmi
Suojavyöhykenurmi
Säilörehunurmet
Kuivaheinänurmet
Tuorerehunurmet
Yhdyskuntien biojäte
Viherlannoitusnurmien mahdollinen alkusato
Hae biomassajakeen nimeä.