BIOMASSAT

Maaluokka 2013, ha

Metsämaa
Kitumaa
Joutomaa

Maaluokka FAO:n FRA-määritelmän mukaan 2013, ha

Metsä
Muu puustoinen maa
Muu maa
Muu maa, puita kasvava muu maa

Kasvupaikan päätyyppi 2013, ha

Kivennäismaa
Korpi
Räme
Avosuo

Kasvupaikka 2013, ha

Lehto (tai vastaava suo = tvs)
Lehtomainen kangas (tvs)
Tuore kangas (tvs)
Kuivahko kangas (tvs)
Kuiva kangas
Karukkokangas (tvs)
Kalliomaa, hietikko tai vesijättömaa
Lakimetsä tai tunturi

Pellon käyttö 2015, ha

Kevätviljat
Syysviljat
Öljykasvit
Valkuaiskasvit
Seoskasvustot
Peruna
Kumina ja muut erikoiskasvit
Sokerijuurikas
Säilörehunurmi
Kuivaheinä
Tuorerehunurmi
Viljelty laidun
Siemennurmi
Viherlannoitusnurmi
Viherkesanto ja luonnonhoitopelto
Kuitu- ja energiakasvit
Kesanto, viljelemätön, ym. erityisalat
Luonnonlaidun
Avomaan vihannekset ja juurekset
Marjapensaat, hedelmäpuut ja mansikka

Metsäbiomassat 2013, t

Mänty Kuusi Lehtipuut
Elävät oksat
Hukkapuuosa
Juuret, d > 1 cm
Kanto
Kuolleet oksat
Kuorellinen runkopuu
Neulaset / Lehvästö

Peltobiomassat 2015, t/a

Syysvehnä
Kevätvehnä
Ruis
Kevätruis
Muu ohra
Mallasohra
Kaura

Pienpuu, 2009-2013, m3/a

Korjuu rankana
Korjuu kokopuuna
Korjuu integroituna

Latvusmassa, 2010-2019, m3/a

Mänty Kuusi Lehtipuu
Toteutunut hakkuukertymä
Suurin kestävä aines- ja energiapuun hakkuukertymä

Kannot, 2010-2019, m3/a

Mänty Kuusi Lehtipuu
Toteutunut hakkuukertymä
Suurin kestävä aines- ja energiapuun hakkuukertymä

Yhdyskuntien biohajoava jäte 2015, t/a

Yhdyskuntien biojäte
Yhdyskuntien muu biohajoava jäte

Eläin- ja kasviperäinen jäte 2015, t/a

020101 Alkutuotannon pesu- ja puhdistuslietteet, yritystoiminnasta
020102 Alkutuotannon eläinkudosjätteet, yritystoiminnasta
020103 Alkutuotannon kasvijätteet, yritystoiminnasta
020107 Metsätalouden jätteet, yritystoiminnasta
020199 Alkutuotannon muut jätteet, yritystoiminnasta
020201 Lihatuotteiden tuotannon pesu- ja puhdistuslietteet, yritystoiminnasta
020202 Liha- ja kalatuotteiden tuotannon eläinkudosjätteet, yritystoiminnasta
020203 Liha- ja kalatuotteiden tuotannon käyttöön soveltumattomat aineet, yritystoiminnasta
020299 Lihatuotteiden tuotannon muut jätteet, yritystoiminnasta
020301 Kasvistuotteiden valmistuksen erilaiset lietteet, yritystoiminnasta
020303 Kasvistuotteiden valmistuksen liuotinuuton jätteet, yritystoiminnasta
020304 Kasvistuotteiden valmistuksen käyttöön soveltumattomat aineet, yritystoiminnasta
020399 Kasvistuotteiden valmistuksen muut jätteet, yritystoiminnasta
020499 Sokerinjalostuksen muut jätteet, yritystoiminnasta
020501 Meijerituotteiden valmistuksen käyttöön soveltumattomat aineet, yritystoiminnasta
020599 Maidonjalostuksen muut jätteet, yritystoiminnasta
020601 Leipomotuotteiden ja makeisten valmistuksen käyttöön soveltumattomat aineet, yritystoiminnasta
020602 Leipomotuotteiden ja makeisten valmistuksen säilöntäainejätteet, yritystoiminnasta
020701 Juomien valmistuksen raaka-aineiden käsittelyn jätteet, yritystoiminnasta
020702 Juomien valmistuksen tislausjätteet, yritystoiminnasta
020704 Juomien valmistuksen käyttöön soveltumattomat aineet, yritystoiminnasta
200108 Keittiö- ja ruokalajätteet, yritystoiminnasta
200125 Ruokaöljyt ja ravintorasvat, yritystoiminnasta
200201 Puutarha- ja puistojätteet, yritystoiminnasta
200302 Torikaupan jätteet, yritystoiminnasta

Liete 2015, t/a

020204 Lihatuotteiden tuotannon jätevesilietteet, yritystoiminnasta
020305 Kasvistuotteiden valmistuksen jätevesilietteet, yritystoiminnasta
020403 Sokerinjalostuksen jätevesilietteet, yritystoiminnasta
020502 Maidonjalostusteollisuuden jätevesilietteet, yritystoiminnasta
020603 Leipomotuotteiden ja makeisten valmistuksen jätevesilietteet, yritystoiminnasta
020705 Juomien valmistuksen jätevesilietteet, yritystoiminnasta
030305 Keräyspaperin siistauslietteet, yritystoiminnasta
030311 Massa- ja paperiteollisuuden jätevesilietteet lukuunottamatta kuitujätteitä sekä kuitu-, täyteaine- ja päällystysainelietteitä, yritystoiminnasta
190603 Yhdyskuntajätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvä neste, yritystoiminnasta
190604 Yhdyskuntajätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvä liete, yritystoiminnasta
190605 Eläin- ja kasvijätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvä neste, yritystoiminnasta
190606 Eläin- ja kasvijätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvä liete, yritystoiminnasta
190805 Asumisjätevesien käsittelyssä syntyvät lietteet, yritystoiminnasta
190805A Asumisjätevesien käsittelyn ei stabiloitu liete, yritystoiminnasta
190805B Asumisjätevesien käsittelyn lahotettu liete, yritystoiminnasta
190805C Asumisjätevesien käsittelyn mädätetty liete, yritystoiminnasta
190805D Asumisjätevesien käsittelyn kalkkistabiloitu liete, yritystoiminnasta
190805E Asumisjätevesien käsittelyn termisesti käsitelty liete, yritystoiminnasta
190805F Asumisjätevesien käsittelyssä syntyvät lietteet, yritystoiminnasta
190805G Kompostoitu asumisjätevesien käsittelyssä muodostunut liete, yritystoiminnasta
190812 Teollisuuden jätevesien biologisen käsittelyn vaarattomat lietteet, yritystoiminnasta
190902 Veden valmistuksen selkeytyslietteet, yritystoiminnasta
200304 Sakokaivolietteet, yritystoiminnasta
200306 Viemäreiden puhdistuksessa syntyvät jätteet, yritystoiminnasta

Paperi- ja pahvijäte 2015, t/a

150101 Paperi- ja kartonkipakkaukset, yritystoiminnasta
191201 Jätteiden mekaanisen käsittelyn paperi- ja kartonkijätteet, yritystoiminnasta
200101 Yhdyskuntajätteen paperi ja kartonki, yritystoiminnasta

Puujäte 2015, t/a

030101 Puutuoteteollisuuden kuori- ja korkkijätteet, yritystoiminnasta
030105 Puutuoteteollisuuden vaarattomat sahajauho, lastut, palaset ja puupohjaiset levyt, yritystoiminnasta
030301 Massa- ja paperiteollisuuden kuori- ja puujätteet, yritystoiminnasta
150103 Puupakkaukset, yritystoiminnasta
170201 Rakentamisessa ja purkamisessa syntyvä puujäte, yritystoiminnasta
191207 Jätteiden mekaanisen käsittelyn vaaraton puujäte, yritystoiminnasta
200138 Yhdyskuntajätteen vaaraton puujäte, yritystoiminnasta

Yhdyskuntien sekajäte 2015, t/a

200301 Sekalaiset yhdyskuntajätteet, yritystoiminnasta
200399 Yhdyskuntajätteet, joita ei ole mainittu muualla, yritystoiminnasta

Eläin- ja kasviperäinen jäte 2015, t/a

200108 Keittiö- ja ruokalajätteet, jätteenkäsittelystä
200201 Puutarha- ja puistojätteet, jätteenkäsittelystä

Liete 2015, t/a

030311 Massa- ja paperiteollisuuden jätevesilietteet lukuunottamatta kuitujätteitä sekä kuitu-, täyteaine- ja päällystysainelietteitä, jätteenkäsittelystä
190604 Yhdyskuntajätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvä liete, jätteenkäsittelystä
190606 Eläin- ja kasvijätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvä liete, jätteenkäsittelystä
190805 Asumisjätevesien käsittelyssä syntyvät lietteet, jätteenkäsittelystä
190805G Kompostoitu asumisjätevesien käsittelyssä muodostunut liete, jätteenkäsittelystä

Paperi- ja pahvijäte 2015, t/a

191201 Jätteiden mekaanisen käsittelyn paperi- ja kartonkijätteet, jätteenkäsittelystä
200101 Yhdyskuntajätteen paperi ja kartonki, jätteenkäsittelystä

Puujäte 2015, t/a

030101 Puutuoteteollisuuden kuori- ja korkkijätteet, jätteenkäsittelystä
150103 Puupakkaukset, jätteenkäsittelystä
191207 Jätteiden mekaanisen käsittelyn vaaraton puujäte, jätteenkäsittelystä
200138 Yhdyskuntajätteen vaaraton puujäte, jätteenkäsittelystä

Yhdyskuntien sekajäte 2015, t/a

200301 Sekalaiset yhdyskuntajätteet, jätteenkäsittelystä

Tuhkat 2015, t/a

100101 Pohjatuhka, kuona ja kattilatuhka
100102 Hiilen poltossa syntyvä lentotuhka
100103 Turpeen ja käsittelemättömän puun polton lentotuhka
100115 Rinnakkaispolton pohjatuhka, kuona ja kattilatuhka
100117 Rinnakkaispolton lentotuhka

Peltokasvien sivuvirrat 2015, t(k-a)/a

Kesantonurmi
Olki
Valkuaiskasvien varret
Sokerijuurikkaan naatti
Öljykasvien korsi
Siementuotannon nurmi

Lanta eläinsuojasta 2015, t/a

Lietelanta Kuivalanta Virtsa
Lypsykarja
Lihakarja
Emakot ja porsaat
Lihasiat
Munituskanat
Broilerit, kalkkunat ja muu siipikarja
Lampaat ja vuohet
Hevoset ja ponit
Turkiseläimet

Lanta varastosta 2015, t/a

Lietelanta Kuivalanta Virtsa
Lypsykarja
Lihakarja
Emakot ja porsaat
Lihasiat
Munituskanat
Broilerit, kalkkunat ja muu siipikarja
Lampaat ja vuohet
Hevoset ja ponit
Turkiseläimet

Metsäbiomassat 2013, t

Mänty Kuusi Lehtipuut
Elävät oksat
Hukkapuuosa
Juuret, d > 1 cm
Kanto
Kuolleet oksat
Kuorellinen runkopuu
Neulaset / Lehvästö

Maaluokka 2013, ha

Metsämaa
Kitumaa
Joutomaa

Maaluokka FAO:n FRA-määritelmän mukaan 2013, ha

Metsä
Muu puustoinen maa
Muu maa
Muu maa, puita kasvava muu maa

Kasvupaikan päätyyppi 2013, ha

Kivennäismaa
Korpi
Räme
Avosuo

Kasvupaikka 2013, ha

Lehto (tai vastaava suo = tvs)
Lehtomainen kangas (tvs)
Tuore kangas (tvs)
Kuivahko kangas (tvs)
Kuiva kangas
Karukkokangas (tvs)
Kalliomaa, hietikko tai vesijättömaa
Lakimetsä tai tunturi

Pienpuu, 2009-2013, m3/a

Korjuu rankana
Korjuu kokopuuna
Korjuu integroituna

Latvusmassa, 2010-2019, m3/a

Mänty Kuusi Lehtipuu
Toteutunut hakkuukertymä
Suurin kestävä aines- ja energiapuun hakkuukertymä

Kannot, 2010-2019, m3/a

Mänty Kuusi Lehtipuu
Toteutunut hakkuukertymä
Suurin kestävä aines- ja energiapuun hakkuukertymä

Pellon käyttö 2015, ha

Kevätviljat
Syysviljat
Öljykasvit
Valkuaiskasvit
Seoskasvustot
Peruna
Kumina ja muut erikoiskasvit
Sokerijuurikas
Säilörehunurmi
Kuivaheinä
Tuorerehunurmi
Viljelty laidun
Siemennurmi
Viherlannoitusnurmi
Viherkesanto ja luonnonhoitopelto
Kuitu- ja energiakasvit
Kesanto, viljelemätön, ym. erityisalat
Luonnonlaidun
Avomaan vihannekset ja juurekset
Marjapensaat, hedelmäpuut ja mansikka

Peltobiomassat 2015, t/a

Syysvehnä
Kevätvehnä
Ruis
Kevätruis
Muu ohra
Mallasohra
Kaura

Peltokasvien sivuvirrat 2015, t(k-a)/a

Kesantonurmi
Olki
Valkuaiskasvien varret
Sokerijuurikkaan naatti
Öljykasvien korsi
Siementuotannon nurmi

Lanta eläinsuojasta 2015, t/a

Lietelanta Kuivalanta Virtsa
Lypsykarja
Lihakarja
Emakot ja porsaat
Lihasiat
Munituskanat
Broilerit, kalkkunat ja muu siipikarja
Lampaat ja vuohet
Hevoset ja ponit
Turkiseläimet

Lanta varastosta 2015, t/a

Lietelanta Kuivalanta Virtsa
Lypsykarja
Lihakarja
Emakot ja porsaat
Lihasiat
Munituskanat
Broilerit, kalkkunat ja muu siipikarja
Lampaat ja vuohet
Hevoset ja ponit
Turkiseläimet

Yhdyskuntien biohajoava jäte 2015, t/a

Yhdyskuntien biojäte
Yhdyskuntien muu biohajoava jäte

Eläin- ja kasviperäinen jäte 2015, t/a

020101 Alkutuotannon pesu- ja puhdistuslietteet, yritystoiminnasta
020102 Alkutuotannon eläinkudosjätteet, yritystoiminnasta
020103 Alkutuotannon kasvijätteet, yritystoiminnasta
020107 Metsätalouden jätteet, yritystoiminnasta
020199 Alkutuotannon muut jätteet, yritystoiminnasta
020201 Lihatuotteiden tuotannon pesu- ja puhdistuslietteet, yritystoiminnasta
020202 Liha- ja kalatuotteiden tuotannon eläinkudosjätteet, yritystoiminnasta
020203 Liha- ja kalatuotteiden tuotannon käyttöön soveltumattomat aineet, yritystoiminnasta
020299 Lihatuotteiden tuotannon muut jätteet, yritystoiminnasta
020301 Kasvistuotteiden valmistuksen erilaiset lietteet, yritystoiminnasta
020303 Kasvistuotteiden valmistuksen liuotinuuton jätteet, yritystoiminnasta
020304 Kasvistuotteiden valmistuksen käyttöön soveltumattomat aineet, yritystoiminnasta
020399 Kasvistuotteiden valmistuksen muut jätteet, yritystoiminnasta
020499 Sokerinjalostuksen muut jätteet, yritystoiminnasta
020501 Meijerituotteiden valmistuksen käyttöön soveltumattomat aineet, yritystoiminnasta
020599 Maidonjalostuksen muut jätteet, yritystoiminnasta
020601 Leipomotuotteiden ja makeisten valmistuksen käyttöön soveltumattomat aineet, yritystoiminnasta
020602 Leipomotuotteiden ja makeisten valmistuksen säilöntäainejätteet, yritystoiminnasta
020701 Juomien valmistuksen raaka-aineiden käsittelyn jätteet, yritystoiminnasta
020702 Juomien valmistuksen tislausjätteet, yritystoiminnasta
020704 Juomien valmistuksen käyttöön soveltumattomat aineet, yritystoiminnasta
200108 Keittiö- ja ruokalajätteet, yritystoiminnasta
200125 Ruokaöljyt ja ravintorasvat, yritystoiminnasta
200201 Puutarha- ja puistojätteet, yritystoiminnasta
200302 Torikaupan jätteet, yritystoiminnasta

Liete 2015, t/a

020204 Lihatuotteiden tuotannon jätevesilietteet, yritystoiminnasta
020305 Kasvistuotteiden valmistuksen jätevesilietteet, yritystoiminnasta
020403 Sokerinjalostuksen jätevesilietteet, yritystoiminnasta
020502 Maidonjalostusteollisuuden jätevesilietteet, yritystoiminnasta
020603 Leipomotuotteiden ja makeisten valmistuksen jätevesilietteet, yritystoiminnasta
020705 Juomien valmistuksen jätevesilietteet, yritystoiminnasta
030305 Keräyspaperin siistauslietteet, yritystoiminnasta
030311 Massa- ja paperiteollisuuden jätevesilietteet lukuunottamatta kuitujätteitä sekä kuitu-, täyteaine- ja päällystysainelietteitä, yritystoiminnasta
190603 Yhdyskuntajätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvä neste, yritystoiminnasta
190604 Yhdyskuntajätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvä liete, yritystoiminnasta
190605 Eläin- ja kasvijätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvä neste, yritystoiminnasta
190606 Eläin- ja kasvijätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvä liete, yritystoiminnasta
190805 Asumisjätevesien käsittelyssä syntyvät lietteet, yritystoiminnasta
190805A Asumisjätevesien käsittelyn ei stabiloitu liete, yritystoiminnasta
190805B Asumisjätevesien käsittelyn lahotettu liete, yritystoiminnasta
190805C Asumisjätevesien käsittelyn mädätetty liete, yritystoiminnasta
190805D Asumisjätevesien käsittelyn kalkkistabiloitu liete, yritystoiminnasta
190805E Asumisjätevesien käsittelyn termisesti käsitelty liete, yritystoiminnasta
190805F Asumisjätevesien käsittelyssä syntyvät lietteet, yritystoiminnasta
190805G Kompostoitu asumisjätevesien käsittelyssä muodostunut liete, yritystoiminnasta
190812 Teollisuuden jätevesien biologisen käsittelyn vaarattomat lietteet, yritystoiminnasta
190902 Veden valmistuksen selkeytyslietteet, yritystoiminnasta
200304 Sakokaivolietteet, yritystoiminnasta
200306 Viemäreiden puhdistuksessa syntyvät jätteet, yritystoiminnasta

Paperi- ja pahvijäte 2015, t/a

150101 Paperi- ja kartonkipakkaukset, yritystoiminnasta
191201 Jätteiden mekaanisen käsittelyn paperi- ja kartonkijätteet, yritystoiminnasta
200101 Yhdyskuntajätteen paperi ja kartonki, yritystoiminnasta

Puujäte 2015, t/a

030101 Puutuoteteollisuuden kuori- ja korkkijätteet, yritystoiminnasta
030105 Puutuoteteollisuuden vaarattomat sahajauho, lastut, palaset ja puupohjaiset levyt, yritystoiminnasta
030301 Massa- ja paperiteollisuuden kuori- ja puujätteet, yritystoiminnasta
150103 Puupakkaukset, yritystoiminnasta
170201 Rakentamisessa ja purkamisessa syntyvä puujäte, yritystoiminnasta
191207 Jätteiden mekaanisen käsittelyn vaaraton puujäte, yritystoiminnasta
200138 Yhdyskuntajätteen vaaraton puujäte, yritystoiminnasta

Yhdyskuntien sekajäte 2015, t/a

200301 Sekalaiset yhdyskuntajätteet, yritystoiminnasta
200399 Yhdyskuntajätteet, joita ei ole mainittu muualla, yritystoiminnasta

Eläin- ja kasviperäinen jäte 2015, t/a

200108 Keittiö- ja ruokalajätteet, jätteenkäsittelystä
200201 Puutarha- ja puistojätteet, jätteenkäsittelystä

Liete 2015, t/a

030311 Massa- ja paperiteollisuuden jätevesilietteet lukuunottamatta kuitujätteitä sekä kuitu-, täyteaine- ja päällystysainelietteitä, jätteenkäsittelystä
190604 Yhdyskuntajätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvä liete, jätteenkäsittelystä
190606 Eläin- ja kasvijätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvä liete, jätteenkäsittelystä
190805 Asumisjätevesien käsittelyssä syntyvät lietteet, jätteenkäsittelystä
190805G Kompostoitu asumisjätevesien käsittelyssä muodostunut liete, jätteenkäsittelystä

Paperi- ja pahvijäte 2015, t/a

191201 Jätteiden mekaanisen käsittelyn paperi- ja kartonkijätteet, jätteenkäsittelystä
200101 Yhdyskuntajätteen paperi ja kartonki, jätteenkäsittelystä

Puujäte 2015, t/a

030101 Puutuoteteollisuuden kuori- ja korkkijätteet, jätteenkäsittelystä
150103 Puupakkaukset, jätteenkäsittelystä
191207 Jätteiden mekaanisen käsittelyn vaaraton puujäte, jätteenkäsittelystä
200138 Yhdyskuntajätteen vaaraton puujäte, jätteenkäsittelystä

Yhdyskuntien sekajäte 2015, t/a

200301 Sekalaiset yhdyskuntajätteet, jätteenkäsittelystä

Tuhkat 2015, t/a

100101 Pohjatuhka, kuona ja kattilatuhka
100102 Hiilen poltossa syntyvä lentotuhka
100103 Turpeen ja käsittelemättömän puun polton lentotuhka
100115 Rinnakkaispolton pohjatuhka, kuona ja kattilatuhka
100117 Rinnakkaispolton lentotuhka