BIOMASSAT

Maaluokka 2013, ha

Metsämaa
Kitumaa
Joutomaa

Maaluokka FAO:n FRA-määritelmän mukaan 2013, ha

Metsä
Muu puustoinen maa
Muu maa
Muu maa, puita kasvava muu maa

Kasvupaikan päätyyppi 2013, ha

Kivennäismaa
Korpi
Räme
Avosuo

Kasvupaikka 2013, ha

Lehto (tai vastaava suo = tvs)
Lehtomainen kangas (tvs)
Tuore kangas (tvs)
Kuivahko kangas (tvs)
Kuiva kangas
Karukkokangas (tvs)
Kalliomaa, hietikko tai vesijättömaa
Lakimetsä tai tunturi

Pellon käyttö 2015, ha

Kevätviljat
Syysviljat
Öljykasvit
Valkuaiskasvit
Seoskasvustot
Peruna
Kumina ja muut erikoiskasvit
Sokerijuurikas
Säilörehunurmi
Kuivaheinä
Tuorerehunurmi
Viljelty laidun
Siemennurmi
Viherlannoitusnurmi
Viherkesanto ja luonnonhoitopelto
Kuitu- ja energiakasvit
Kesanto, viljelemätön, ym. erityisalat
Luonnonlaidun
Avomaan vihannekset ja juurekset
Marjapensaat, hedelmäpuut ja mansikka

Metsäbiomassat 2013, t

Mänty Kuusi Lehtipuut
Elävät oksat
Hukkapuuosa
Juuret, d > 1 cm
Kanto
Kuolleet oksat
Kuorellinen runkopuu
Neulaset / Lehvästö

Peltobiomassat 2015, t/a

Syysvehnä
Kevätvehnä
Ruis
Kevätruis
Muu ohra
Mallasohra
Kaura

Pienpuu, 2004-2008, m3/a

Korjuu rankana
Korjuu kokopuuna
Korjuu integroituna

Latvusmassa, 2010-2019, m3/a

Mänty Kuusi Lehtipuu
Toteutunut hakkuukertymä
Suurin kestävä aines- ja energiapuun hakkuukertymä

Kannot, 2010-2019, m3/a

Mänty Kuusi Lehtipuu
Toteutunut hakkuukertymä
Suurin kestävä aines- ja energiapuun hakkuukertymä

Yhdyskuntien biojätteet 2014, t/a

Yhdyskuntien biojätteet

Eläin- ja kasvijätteet 2014, t/a

020101 Alkutuotannon pesu- ja puhdistuslietteet
020102 Alkutuotannon eläinkudosjätteet
020103 Alkutuotannon kasvijätteet
020107 Metsätalouden jätteet
020199 Alkutuotannon muut jätteet
020201 Lihatuotteiden tuotannon pesu- ja puhdistuslietteet
020202 Liha- ja kalatuotteiden tuotannon eläinkudosjätteet
020203 Liha- ja kalatuotteiden tuotannon käyttöön soveltumattomat aineet
020299 Lihatuotteiden tuotannon muut jätteet
020301 Kasvistuotteiden valmistuksen erilaiset lietteet
020303 Kasvistuotteiden valmistuksen liuotinuuton jätteet
020304 Kasvistuotteiden valmistuksen käyttöön soveltumattomat aineet
020399 Kasvistuotteiden valmistuksen muut jätteet
020499 Sokerinjalostuksen muut jätteet
020501 Meijerituotteiden valmistuksen käyttöön soveltumattomat aineet
020599 Maidonjalostuksen muut jätteet
020601 Leipomotuotteiden ja makeisten valmistuksen käyttöön soveltumattomat aineet
020602 Leipomotuotteiden ja makeisten valmistuksen säilöntäainejätteet
020701 Juomien valmistuksen raaka-aineiden käsittelyn jätteet
020702 Juomien valmistuksen tislausjätteet
020704 Juomien valmistuksen käyttöön soveltumattomat aineet
200108 Keittiö- ja ruokalajätteet
200125 Ruokaöljyt ja ravintorasvat
200201 Puutarha- ja puistojätteet
200302 Torikaupan jätteet

Lietteet 2014, t/a

020204 Lihatuotteiden tuotannon jätevesilietteet
020305 Kasvistuotteiden valmistuksen jätevesilietteet
020403 Sokerinjalostuksen jätevesilietteet
020502 Maidonjalostusteollisuuden jätevesilietteet
020603 Leipomotuotteiden ja makeisten valmistuksen jätevesilietteet
020705 Juomien valmistuksen jätevesilietteet
030305 Keräyspaperin siistauslietteet
030311 Massa- ja paperiteollisuuden jätevesilietteet lukuunottamatta kuitujätteitä sekä kuitu-, täyteaine- ja päällystysainelietteitä
190603 Yhdyskuntajätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvä neste
190604 Yhdyskuntajätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvä liete
190605 Eläin- ja kasvijätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvä neste
190606 Eläin- ja kasvijätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvä liete
190805 Asumisjätevesien käsittelyssä syntyvät lietteet
190805A Asumisjätevesien käsittelyn ei stabiloitu liete
190805B Asumisjätevesien käsittelyn lahotettu liete
190805C Asumisjätevesien käsittelyn mädätetty liete
190805D Asumisjätevesien käsittelyn kalkkistabiloitu liete
190805E Asumisjätevesien käsittelyn termisesti käsitelty liete
190805F Asumisjätevesien käsittelyssä syntyvät lietteet
190805G Kompostoitu asumisjätevesien käsittelyssä muodostunut liete
190812 Teollisuuden jätevesien biologisen käsittelyn vaarattomat lietteet
190902 Veden valmistuksen selkeytyslietteet
200304 Sakokaivolietteet
200306 Viemäreiden puhdistuksessa syntyvät jätteet

Paperi- ja pahvijätteet 2014, t/a

150101 Paperi- ja kartonkipakkaukset
191201 Jätteiden mekaanisen käsittelyn paperi- ja kartonkijätteet
200101 Yhdyskuntajätteen paperi ja kartonki

Puujätteet 2014, t/a

030101 Puutuoteteollisuuden kuori- ja korkkijätteet
030105 Puutuoteteollisuuden vaarattomat sahajauho, lastut, palaset ja puupohjaiset levyt
030301 Massa- ja paperiteollisuuden kuori- ja puujätteet
150103 Puupakkaukset
170201 Rakentamisessa ja purkamisessa syntyvä puujäte
191207 Jätteiden mekaanisen käsittelyn vaaraton puujäte
200138 Yhdyskuntajätteen vaaraton puujäte

Yhdyskuntien sekalainen biohajoava jäte 2014, t/a

200301 Sekalaiset yhdyskuntajätteet
200399 Yhdyskuntajätteet, joita ei ole mainittu muualla

Peltokasvien sivuvirrat 2015, t(k-a)/a

Olki

Lanta eläinsuojasta 2015, t/a

Lietelanta Kuivalanta Virtsa
Lypsykarja
Lihakarja
Emakot ja porsaat
Lihasiat
Munituskanat
Broilerit, kalkkunat ja muu siipikarja
Lampaat ja vuohet
Hevoset ja ponit
Turkiseläimet

Lanta varastosta 2015, t/a

Lietelanta Kuivalanta Virtsa
Lypsykarja
Lihakarja
Emakot ja porsaat
Lihasiat
Munituskanat
Broilerit, kalkkunat ja muu siipikarja
Lampaat ja vuohet
Hevoset ja ponit
Turkiseläimet

Metsäbiomassat 2013, t

Mänty Kuusi Lehtipuut
Elävät oksat
Hukkapuuosa
Juuret, d > 1 cm
Kanto
Kuolleet oksat
Kuorellinen runkopuu
Neulaset / Lehvästö

Maaluokka 2013, ha

Metsämaa
Kitumaa
Joutomaa

Maaluokka FAO:n FRA-määritelmän mukaan 2013, ha

Metsä
Muu puustoinen maa
Muu maa
Muu maa, puita kasvava muu maa

Kasvupaikan päätyyppi 2013, ha

Kivennäismaa
Korpi
Räme
Avosuo

Kasvupaikka 2013, ha

Lehto (tai vastaava suo = tvs)
Lehtomainen kangas (tvs)
Tuore kangas (tvs)
Kuivahko kangas (tvs)
Kuiva kangas
Karukkokangas (tvs)
Kalliomaa, hietikko tai vesijättömaa
Lakimetsä tai tunturi

Pienpuu, 2004-2008, m3/a

Korjuu rankana
Korjuu kokopuuna
Korjuu integroituna

Latvusmassa, 2010-2019, m3/a

Mänty Kuusi Lehtipuu
Toteutunut hakkuukertymä
Suurin kestävä aines- ja energiapuun hakkuukertymä

Kannot, 2010-2019, m3/a

Mänty Kuusi Lehtipuu
Toteutunut hakkuukertymä
Suurin kestävä aines- ja energiapuun hakkuukertymä

Pellon käyttö 2015, ha

Kevätviljat
Syysviljat
Öljykasvit
Valkuaiskasvit
Seoskasvustot
Peruna
Kumina ja muut erikoiskasvit
Sokerijuurikas
Säilörehunurmi
Kuivaheinä
Tuorerehunurmi
Viljelty laidun
Siemennurmi
Viherlannoitusnurmi
Viherkesanto ja luonnonhoitopelto
Kuitu- ja energiakasvit
Kesanto, viljelemätön, ym. erityisalat
Luonnonlaidun
Avomaan vihannekset ja juurekset
Marjapensaat, hedelmäpuut ja mansikka

Peltobiomassat 2015, t/a

Syysvehnä
Kevätvehnä
Ruis
Kevätruis
Muu ohra
Mallasohra
Kaura

Peltokasvien sivuvirrat 2015, t(k-a)/a

Olki

Lanta eläinsuojasta 2015, t/a

Lietelanta Kuivalanta Virtsa
Lypsykarja
Lihakarja
Emakot ja porsaat
Lihasiat
Munituskanat
Broilerit, kalkkunat ja muu siipikarja
Lampaat ja vuohet
Hevoset ja ponit
Turkiseläimet

Lanta varastosta 2015, t/a

Lietelanta Kuivalanta Virtsa
Lypsykarja
Lihakarja
Emakot ja porsaat
Lihasiat
Munituskanat
Broilerit, kalkkunat ja muu siipikarja
Lampaat ja vuohet
Hevoset ja ponit
Turkiseläimet

Yhdyskuntien biojätteet 2014, t/a

Yhdyskuntien biojätteet

Eläin- ja kasvijätteet 2014, t/a

020101 Alkutuotannon pesu- ja puhdistuslietteet
020102 Alkutuotannon eläinkudosjätteet
020103 Alkutuotannon kasvijätteet
020107 Metsätalouden jätteet
020199 Alkutuotannon muut jätteet
020201 Lihatuotteiden tuotannon pesu- ja puhdistuslietteet
020202 Liha- ja kalatuotteiden tuotannon eläinkudosjätteet
020203 Liha- ja kalatuotteiden tuotannon käyttöön soveltumattomat aineet
020299 Lihatuotteiden tuotannon muut jätteet
020301 Kasvistuotteiden valmistuksen erilaiset lietteet
020303 Kasvistuotteiden valmistuksen liuotinuuton jätteet
020304 Kasvistuotteiden valmistuksen käyttöön soveltumattomat aineet
020399 Kasvistuotteiden valmistuksen muut jätteet
020499 Sokerinjalostuksen muut jätteet
020501 Meijerituotteiden valmistuksen käyttöön soveltumattomat aineet
020599 Maidonjalostuksen muut jätteet
020601 Leipomotuotteiden ja makeisten valmistuksen käyttöön soveltumattomat aineet
020602 Leipomotuotteiden ja makeisten valmistuksen säilöntäainejätteet
020701 Juomien valmistuksen raaka-aineiden käsittelyn jätteet
020702 Juomien valmistuksen tislausjätteet
020704 Juomien valmistuksen käyttöön soveltumattomat aineet
200108 Keittiö- ja ruokalajätteet
200125 Ruokaöljyt ja ravintorasvat
200201 Puutarha- ja puistojätteet
200302 Torikaupan jätteet

Lietteet 2014, t/a

020204 Lihatuotteiden tuotannon jätevesilietteet
020305 Kasvistuotteiden valmistuksen jätevesilietteet
020403 Sokerinjalostuksen jätevesilietteet
020502 Maidonjalostusteollisuuden jätevesilietteet
020603 Leipomotuotteiden ja makeisten valmistuksen jätevesilietteet
020705 Juomien valmistuksen jätevesilietteet
030305 Keräyspaperin siistauslietteet
030311 Massa- ja paperiteollisuuden jätevesilietteet lukuunottamatta kuitujätteitä sekä kuitu-, täyteaine- ja päällystysainelietteitä
190603 Yhdyskuntajätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvä neste
190604 Yhdyskuntajätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvä liete
190605 Eläin- ja kasvijätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvä neste
190606 Eläin- ja kasvijätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvä liete
190805 Asumisjätevesien käsittelyssä syntyvät lietteet
190805A Asumisjätevesien käsittelyn ei stabiloitu liete
190805B Asumisjätevesien käsittelyn lahotettu liete
190805C Asumisjätevesien käsittelyn mädätetty liete
190805D Asumisjätevesien käsittelyn kalkkistabiloitu liete
190805E Asumisjätevesien käsittelyn termisesti käsitelty liete
190805F Asumisjätevesien käsittelyssä syntyvät lietteet
190805G Kompostoitu asumisjätevesien käsittelyssä muodostunut liete
190812 Teollisuuden jätevesien biologisen käsittelyn vaarattomat lietteet
190902 Veden valmistuksen selkeytyslietteet
200304 Sakokaivolietteet
200306 Viemäreiden puhdistuksessa syntyvät jätteet

Paperi- ja pahvijätteet 2014, t/a

150101 Paperi- ja kartonkipakkaukset
191201 Jätteiden mekaanisen käsittelyn paperi- ja kartonkijätteet
200101 Yhdyskuntajätteen paperi ja kartonki

Puujätteet 2014, t/a

030101 Puutuoteteollisuuden kuori- ja korkkijätteet
030105 Puutuoteteollisuuden vaarattomat sahajauho, lastut, palaset ja puupohjaiset levyt
030301 Massa- ja paperiteollisuuden kuori- ja puujätteet
150103 Puupakkaukset
170201 Rakentamisessa ja purkamisessa syntyvä puujäte
191207 Jätteiden mekaanisen käsittelyn vaaraton puujäte
200138 Yhdyskuntajätteen vaaraton puujäte

Yhdyskuntien sekalainen biohajoava jäte 2014, t/a

200301 Sekalaiset yhdyskuntajätteet
200399 Yhdyskuntajätteet, joita ei ole mainittu muualla